เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ราย นายประเสริฐ ใชเด็ช ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ในการนี้ มีคณะกรรมการร่วมประเมินด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน