เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนา การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรควิด – 19 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ในการนี้มีคณะกรรมการร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2