เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านช่องทาง Zoom meeting เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานใน 2 ประเด็น คือ เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2