เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพบปะและให้นโยบายในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามแนวทาง PISA และการประเมินการอ่านขั้นสูง ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2