เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายสมคิด วรรณภพ และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำแป่ง และโรงเรียนบ้านแหน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน