เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผ่านระบบ ZOOM MEETING หลักสูตร Coding for Teacher (C4T) สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 วิทยากรบรรยายจาก สสวท.และ สพฐ.