เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ ZOOM MEETING หลักสูตร Coding for Teacher (C4T) สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย วิทยากรบรรยายจาก สสวท.และ สพฐ.