เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และสรุปงบประมาณเงินเหลือจ่ายไตรมาส 4 ครั้งที่ 4 ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2