เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานกิจกรรม ตามโครงการ รักษ์ป่าน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2564 ร่วมด้วยคณะกรรมการในการคัดเลือก ผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2