เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2