เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนปัว 4 อำเภอปัว ร่วมด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ และนางพิมพ์ณัฐชยา กวางสิบสอง ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกลฯ ณ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน