เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายปัว 3 อำเภอปัว ร่วมด้วย คณะกรรมการประเมิน นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอปัว จังหวัดน่าน