เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสมัย ธนะศรี ผอ.ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ นางปริฉัตธ ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้คำปรึกษาหารือในการนี้ นายนิพจน์ ป้อมทองแดง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวรนคร ได้มอบเหรียญที่ระลึกครบรอบ 80 ปี การลูกเสือไทย ปีพ.ศ. 2534 เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคเงินพัฒนาค่ายลูกเสือ จำนวน 50 เหรียญ ในการโอกาสต่อไป ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2