เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมรับฟังในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ” ผ่านระบบ Conference ช่องทาง www.youtube.com/obectvonline ในการนี้มี นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และตัวแทนกลุ่ม/ฝ่าย สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2