เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 กันยายน 2564 ในการนี้มี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และคณะกรรมการจัดทำ VTR และคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2