เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2