เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 มอบเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ และโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร อำเภอปัว จังหวัดน่าน