เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2