เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. อำเภอท่าวังผา นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน