เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. อำเภอท่าวังผา นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านคัวะ และโรงเรียนบ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน