เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564ดร.อัศรายุทธศรีใจอินทร์ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของมอบแก่โรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต ในการปฏิบัติงานต้านโรค Covid-19