เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการ แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2