เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ติดตามการดำเนินงาน กลุ่ม/หน่วย ภายในสังกัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2