เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ในการนี้ รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา จังหวัดน่าน