เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี และนางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม Open Classroom ในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ : SLC ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน