เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สถานศึกษาที่ดำนเนินงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2