เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางนิตยา วรนุช ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ รองผอ. คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน