เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม การประชุมคณะกรรมการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2