เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน และหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2