เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. อำเภอสองแคว ได้แก่ นายรัตน์ จันทโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ นายจรัส ลำทา ข้าราชการบำนาญ นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปางปุก นางสาวศรัญญา ทิขัติ ครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ และนางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน