เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมรับชมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ผ่านระบบถ่ายทอดสด ช่องทาง www.youtube.com/obectvonline เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ตฟรี สำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2