เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนักเรียนพิการเรียนรวม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในการนี้ นางสดศรี สุทธการ นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล และคณะครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคัดกรองนักเรียนพิการ ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2