เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 10 โรงเรียน ในการนี้นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่านเขต 2