เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย พระอาจารย์ประสิทธิ ปสิทธิโก และได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาและโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน