เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกรรมการประเมินคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (best practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ไปแข่งขันในระดับจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2