เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในการทดสอบความรู้ทักษะความเป็นครูสำหรับนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครู สพฐ. รุ่นที่ 7 ปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 5 ราย โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบสอน แบบจุลภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Zoom Application) ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2