เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 )ติดตามการดำเนินงาน ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2