เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสมัย ธนะศรี อดีต ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้คำปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2