วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย พระอาจารย์ประสิทธิ์ ประสิทธิโก และ นางสาววชิราภรณ์ จะเฮิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การอ่านการเขียนของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน