วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําสื่อนวัตกรรมตามบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา” โดยมี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง.ผอ.สพป.น่าน.เขต 2 และ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง.ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ให้กำลังใจศึกษานิเทศก์และคณะครูผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2