เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2