เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ จำนวน 18 ราย ในการนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเชียงกลางและอำเภอใกล้เคียง บุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน