เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564 ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2