เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 รายนางสาวเปรมฤดี รักษา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านถ่อน อำเภอท่าวังผา และนางสาวนิเทศ รักษา ตำแหน่งครู โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2