เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ SMT (สสวท.) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และบรรยายพิเศษ ในการนี้ นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมช่อเอื้อง โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน