เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้เรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน