มื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อม นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมารตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยมี นายวิชาญ ใบยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน