เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองแคว ในการนี้ นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองแคว หัวหน้าวิชาการโรงเรียน ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 การสร้างเครือข่ายงานออนไลน์ ด้วย google drive Share ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว