เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศ สพป.น่าน เขต 2 นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ข้าราชการบำนาญ นางบุษบา พรหมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) นางเข็มทอง คดง้วน ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน ภาษาไทย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านสบมาง และโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน