เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน